Temos que recoñecer que os obxectos e os lugares non son, por si mesmos, o que é importante no patrimonio cultural; son importantes polos significados e usos que as persoas lle outorgan a eses bens materiais e aos valores que representan.

 

Segundo o que expresa a UNESCO, o patrimonio inmaterial refírese ás prácticas, expresións, saberes ou técnicas transmitidas polas comunidades de xeración en xeración.

 

En todo caso, entendemos por patrimonio inmaterial aos usos, representacións, expresións, coñecementos e técnicas, xunto cos instrumentos, obxectos, artefactos e espazos culturais que lles son inherentes e que as comunidades, os grupos e, nalgúns casos, os individuos recoñezan como parte integrante do seu patrimonio cultural.

 

Este patrimonio maniféstase en particular nos ámbitos seguintes:

  1. Tradicións e expresións orais, incluído o idioma.
  2. As artes do espectáculo.
  3. Os usos sociais, rituais e actos festivos.
  4. Os coñecementos e usos relacionados cos seus ámbitos de actuación.
  5. As técnicas artesanais tradicionais.


“O patrimonio inmaterial, aquel que non podemos palpar nin localizar nun lugar concreto é tal vez o máis importante e fráxil á vez, xa que se atopa principalmente aloxado nas nosas mentes.”

Eu mesmo

 
TITULO
DESCRIPCION